Opintomaksujen perusteet ja perintä

Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtioneuvoston asetukseen (1082/2009) yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista sekä em. asetuksen muutokseen (1436/2014).

Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina suoraan ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007). Mainitut lait ja asetukset löytyvät valtion säädöstietopankin FINLEX-palvelusta.

Yliopiston myöntäessä opiskelijalle rajatun oikeuden suorittaa tutkintoihinsa kuuluvia opintoja avoimina yliopisto-opintoina taikka muutoin erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista enintään viisitoista euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, maksuperiaatteet saattavat vaihdella opistokohtaisesti. Ota aina yhteyttä opintomaksuihin liittyvissä asioissa siihen opistoon, jossa opiskelet.

Maksuehdot

Opintomaksujen yleinen maksuehto on 14 päivää, jonka ylittävä lisämaksuaika on viivästyskorollista. Maksamattomasta opintomaksusta lähetämme yhden maksukehotuksen. Maksamattomat opintomaksut siirtyvät perintään, jolloin emme kirjaa uusia ilmoittautumisia emmekä luovuta todistuksia tai opintosuoritusotteita.

Opintomaksu on maksettava, vaikka et olisi saanut yhtään suoritusmerkintää. Laskujen maksamatta jättäminen ei tarkoita opintojen perumista. Turhien laskujen ja epäselvyyksien välttämiseksi onkin tärkeää, että perut opintosi kirjallisesti ajoissa, ellet aloita niitä.