12.09.2018

AHOT Aiemmin hankittu osaaminen ja korvaavuudet

Onko sinulla opintoihisi sopivaa aikaisemmin hankittua osaamista? Näin haet korvaavuutta.

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä:

 • Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.
 • Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Ohjeet korvaavuuksien hakemiseen muissa kuin viestintä- ja kieliopinnoissa

 1. Sinulla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus opintojaksoon tai kokonaisuuteen, johon haet korvaavuutta. Korvattavista opinnoista maksat myös normaalin opintomaksun.
 2. Tutustu Jyväskylän yliopiston AHOT -periaatteisiin sekä mahdollisiin tiedekuntien tarkentaviin ohjeisiin.
 3. Kysy tarvittaessa neuvoa avoimen yliopiston henkilökunnalta.
 4. Täytä sähköinen lomake. Valitse vastaanottajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto. Lähetä jokaisesta korvaavuudesta oma hakemus, ja muista lisätä mukaan myös tarvittavat liitteet.
  1. Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen
  2. Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen
 5. Saat päätöksen hakemuksestasi kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kirjaamme myönteiset hyväksiluvut opintorekisteriisi korvaavuusmerkintänä noin 2–3 viikon kuluessa päätöksestä.

Liitä lomakkeesi mukaan todistus ja/tai opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä yksityiskohtaiset tiedot opintosuoritusten osaamistavoitteista, laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (esimerkiksi kopio opinto-oppaasta). Pyydettäessä opiskelijan on esitettävä alkuperäiset todistukset.

Korvaavuuksien hakeminen viestintä- ja kieliopintoihin

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa, voit hakea korvaavuutta Jyväskylän yliopiston kielikeskukselta. Lähetä  korvaavuushakemus liitteineen osoitteella:

Jyväskylän yliopiston kielikeskus
Opintopäällikkö Ulla Lautiainen
PL 35 (O-rakennus)
40014 Jyväskylän yliopisto

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksien hakuohjeet ja lomakkeet

Kysy tarvittaessa neuvoja viestintä- ja kieliopintojen korvaavuushakemuksen tekemiseen

Teija Rosenqvistilta.

Korvaavuuslomakkeen kohdassa ”"Tiedekunta ja pääaine" voit merkitä olevasi Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opiskelija, merkitse myös pääaineeksi katsottava aine. Kohdassa "Opintojen aloitusvuosi" voit selvittää, missä vaiheessa/kuinka pitkällä opinnoissasi olet.

Kieliopintojen korvaavuuksia ei rekisteröidä avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin, eikä niitä voida kirjata Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin kuin vasta sitten, kun opiskelija on päässyt JY:n varsinaiseksi opiskelijaksi. Säilytä siis alkuperäinen korvaavuuspäätös kaikkine liitteineen myöhempää käyttöä varten! Esim. jos haet Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, liitä kopio korvaavuuspäätöksestä hakemukseesi.