Kontaktuppgifter

HighBio2 sv 2014.jpg

Samarbetspartners och kontaktuppgifter

Karleby universitetscenter Chydenius

  • Projektiledare Ulla Lassi, Professor, Enheten för tillämpad kemi
  • Projektkoordinatör Henna Lempiäinen, Enheten för tillämpad kemi

Uleåborgs universitet

  • Professor Ulla Lassi, se ovan
  • Docent Toivo Kuokkanen, Institutionen för kemi

Mellersta Österbottens högskola

  • Lektor Kari Pieniniemi, Centria forskning och utveckling, Ylivieska

Luleå tekniska universitet

  • Biträdande professor Joakim Lundgren, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för energivetenskap
  • Biträdande professor Xiaoyan Ji, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för energivetenskap

Interreg iv a nord logo.jpeg