Projektets delar

HighBio2 sv 2014.jpg

Projektets delar

 • 1. Optimering av förgasningsprocessen
  • 1.1 Ökad kontroll över förgasningsprocessen
  • 1.2 Analys av syngasens kvalitet
  • 1.3 Utvärdering av material och energibalanser
 • 2. Rening av syngas
  • 2.1 En förbättrad reningsprocess
  • 2.2 Tillvaratagande av CO2
  • 2.3 Provtagning av tjära och tjäranalyser
 • 3. Användning av renad syngas och biprodukter från förgasningen
  • 3.1 Utveckling och optimering av Fischer-Tropsch syntesen
  • 3.2 Studier av andra katalytiska vägar
  • 3.3 Användning av biprodukter
 • 4. Informationsspridning
  • 4.1 Nationell och internationell informationsspridning
  • 4.2 Projektadministration och rapportering

Interreg iv a nord logo.jpeg