Forskning

Forskningsområden

  • Katalytiska processer: tillverkning, karakterisering och testning av katalyter
  • Materialkemi

Projekt

Publikationer och rapporter