28.03.2018

Forskning

Forskningsområden

  • Katalytiska processer: tillverkning, karakterisering och testning av katalyter
  • Materialkemi

Bakgrund

  • Forskningsverksamheten i kemi och kemisk teknik kom i gång sedan man hade inrättat en professur i kemi den 1.11.2007. Professuren hör till Uleåborgs universitet och administreras av institutionen för kemi.
  • Professorn har som uppgift att främja forskningen i kemi i området, att söka finansiering för forskningen samt att utveckla utbildningen i kemi och kemisk teknik. Forskning bedrivs i samarbete med företag inom kemi samt med universitet och högskolor.
  • Professorns undervisnings- och forskningsområden är tillämpad kemi, särskilt materialkemi och dess industriella processer och tillämpningar.
  • Den tidsbegränsade professuren finansieras av Freeport Cobalt Oy, Boliden Kokkola Oy, Cabb Oy, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara, Karlebynejdens utvecklingsbolag KOSEK Oy, Karleby stad, Mellersta Österbottens utbildningskoncern samt Centria yrkeshögskola Donationer samlas in genom stiftelsen Suomen Yrittäjyysakatemia (Finlands företagsakademi).
  • Tjänsten som professor i kemi hör administrativt till institutionen för kemi vid Uleåborgs universitets naturvetenskapliga fakultet men är förlagd till Karleby universitetscenter Chydenius.