HighBio2

HighBio2 sv 2014.jpg

Ett forskningsprojekt som pågår 1.6.2011-30.4.2014

  • Användning av biomassa vid produktion av energi och bränslen samt vid tillverkning av olika kemikalier har blivit ett allt viktigare medel för att uppnå nationella och internationella målsättningar som strävar till att öka användningen av förnybar energi och minska den globala uppvärmningen.
  • Avsikten med projektet är att forska speciellt i hur man kan använda biomassa från skogen i energiproduktion och vid tillverkning av trafikbränslen och olika kemikalier. I projektet fokuseras starkt på utveckling och optimering av förgasningsprocessen av träflis och hyggesrester samt på rening och efterbehandling av den produktgas som fås från processen.
  • Karleby universitetscentrum Chydenius har koordineringsansvar för projektet. I projektet deltar dessutom från Finland Mellersta Österbottens Yrkeshögskola Centria (Ylivieska) och Uleåborgs universitet, samt från Sverige Luleå Tekniska Universitet. De organisationer som deltar i projektet har erfarenhet av framgångsrikt forskningssamarbete inom ramen för HighBio-projektet (Interreg Nord 2008-2011).
  • HighBio2-poster
  • HighBio2 projekt publikation: Biomass to energy and chemicals
  • HighBio2 video

Läs mera: 

peruslogo_vari_ruotsi.jpgmini.jpg

KPAMK.jpgLTU_swe.jpg

Interreg iv a nord logo.jpeg