Etä- ja paikkariippumattoman työn kehityskulkuja kuvaavia raportteja

Capgemini Research Institute (2020) The Future of Work: From Remote to Hybrid. https://www.capgemini.com/insights/research-library/the-future-of-work/

Dufva, Mikko, Hellström, Eeva, Hietaniemi, Tuuli, Hämäläinen, Timo, Ikäheimo, Hannu-Pekka, Lähdemäki-Pekkinen, Jenna, Poussa, Liisa, Solovjew-Wartiovaara, Anna, Vataja, Katri & Wäyrynen, Anna (toim.) (2020) Megatrendit koronan valossa. Sitran selvityksiä 171. https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/10/megatrendit-koronan-valossa.pdf

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta (toim.) (2020) Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020. https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2020.pdf

Leskinen, Tatu (2021) Etätyö yleistyi eniten aloilla ja alueilla, joilla sitä ennen tehtiin vähiten. Tilastokeskus. https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/

Leskinen, Tatu (2022) Etätyö lisääntyi useimmilla toimialoilla, maakunnissa palattiin lähityöhön. Tilastokeskus.
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/etatyo-lisaantyi-useimmilla-toimialoilla-maakunnissa-palattiin-lahityohon/

Sutela, Hanna & Pärnänen, Anna (2021) Koronakriisin vaikutus palkansaajien työoloihin. Tilastokeskus.
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ywrp1_202100_2021_25870_net.pdf

pari_logot.png