Esiselvityksen tulokset

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -hanke oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama esiselvitys, jonka tavoitteena oli paitsi kartoittaa paikkariippumattoman työn nykytilaa Keski-Pohjanmaan alueella, myös lisätä paikkariippumattoman työn hyödyntämistä ja ymmärrystä siitä, miten paikkariippumattomuuteen pohjautuvat joustavammat työmuodot voivat ratkaista työvoiman saatavuuden haasteita alueella.

Hankkeessa haastateltiin syksyn 2022 aikana 11 keskipohjalaisen organisaation (ml. yksityinen, julkinen ja kolmas sektori) keskijohdon edustajia ja toteutettiin kysely 10 keskipohjalaiseen organisaatioon. Kyselyyn vastasi 279 vastaajaa vastausprosentin ollessa 45,59 %. Kohderyhmän organisaatiot edustivat eri toimialoja ja olivat eri vaiheissa etätyön ja paikkariippumattoman työn hyödyntämisessä. Kysely suunnattiin kohdeorganisaatioiden henkilöille, joilla työnkuvansa puolesta potentiaalisesti olisi mahdollista työskennellä joko etänä tai paikkariippumattomasti

Esiselvityksen tuloksista järjestettiin webinaari ma 19.12.2022

pari.png

OHJELMA

Webinaarin juontajana toimi Johanna Jansson, TKI-päällikkö (yrittäjyys ja hyvinvointi) Centria-ammattikorkeakoulu.

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla – esiselvitys
Professori Tomi J. Kallio, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Organisaatioiden johdon näkemyksiä etä- ja paikkariippumattomaan työhön
Projektipäällikkö Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja
TKI-asiantuntija Johanna Hautamäki, Centria-ammattikorkeakoulu

Kyselyn tuloksia: Etä- ja paikkariippumaton työ – nykytila ja tarpeet Keski-Pohjanmaalla
Professori Tomi J. Kallio, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Projektitutkija Aki Lehtivuori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Webinaarin materiaali ja raportti esiselvityksen tuloksista.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mari Harald, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Professori Tomi J. Kallio, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Projektitutkija Aki Lehtivuori, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
TKI-asiantuntija / Palvelumuotoilija Johanna Hautamäki, Centria-ammattikorkeakoulu

pari_logot.png