Etä- ja paikkariippumatonta työtä ja aihepiirin käsitteistöä jäsentäviä kirjallisuuskatsauksia

Kuisma, Juha & Sauri, Pekka (2021) Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemiasarjan julkaisu nro 121. https://kaks.fi/julkaisut/22657-2/

Contreras, Francoise, Baykal, Elif, & Abid, Ghulam (2020) E-leadership and teleworking in times of COVID-19 and beyond: what we know and where do we go. Frontiers in Psychology, 11:590271. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.590271/full

Ojala, Satu (2009) Työ hajautuu − missä käsitteiden rajat? Työelämän tutkimus, 7(2), 92−104. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/download/87461/46361

Pianese, Tommasina, Errichiello, Luisa & Vieira da Cunha, Joao (2022) Organizational control in the context of remote working: Asynthesis of empirical findings and a research agenda. European Management Review, 1–20. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/emre.12515

pari_logot.png