Tukku- ja vähittäiskauppa

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 177 miljoonaa euroa. Tästä 47 miljoonaa euroa tuli tukkukaupasta (P2a) ja 130 miljoonaa euroa vähittäiskaupasta (P3ab). Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten tukku- ja vähittäiskauppaa (P2aP3ab) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan suurena erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on hivenen suurempi kuin maassa keskimäärin. Alan sisällä Keski-Pohjanmaan erikoistuminen painottuu vähittäiskauppaan. Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 15,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 62 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1 098 miljoonaa euroa. Tästä 408 miljoonaa euroa tuli tukkukaupasta (P2a) ja 690 miljoonaa euroa vähittäiskaupasta (P3ab). Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa liikevaihtosumma pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten tukku- ja vähittäiskauppaa (P2aP3ab) ei kokonaisuutena voida pitää Keski-Pohjanmaan erikoistumisalana (sijaintiosamäärän arvo alle yhden). Kuitenkin vähittäiskauppa (P3ab) nousee maakunnan erikoistumisalaksi, jos sitä tarkastellaan irrallaan tukkukaupasta. Vähittäiskaupan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 26,1 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 381 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 2 881 henkilötyövuotta (htv). Tästä 616 htv:tä käytettiin tukkukaupassa (P2a) ja 2 265 htv:tä vähittäiskaupassa (P3ab). Henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan (P2aP3ab) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (17,7 %) oli suurempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 3,9 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa; yhtä suuri kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa; ja pienempi kuin Etelä-Suomessa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupassa (P2aP3ab) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 744 yritystoimipaikkaa. Näistä 192 oli tukkukaupassa (P2a) ja 552 vähittäiskaupassa (P3ab). Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot