Tukku- ja vähittäiskauppa

Kokonaiskuva

Tukku- ja vähittäiskauppa (P2aP3ab)

Alatoimialat

Tukkukauppa (P2a)

Vähittäiskauppa (P3ab)

Vähittäiskauppa yleismyymälöissä (P3a)

Vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (P3b)

► Toimialayhteenveto

 

Tukku- ja vähittäiskauppa