Tavaraliikenneala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 tavaraliikennealan (K14) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 145 miljoonaa euroa. Tästä 29 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 117 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten tavaraliikennealaa (K14) kokonaisuutena voidaan pitää Keski-Pohjanmaan suurena erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Erityisesti maakunnan erikoistuminen painottuu alan palveluihin (K14c), kun taas alan jalostus (K14b) määrittyy maakunnan tuotantorakenteen aukoksi. Vuonna 2016 tavaraliikennealan (K14) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 12,3 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 65 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 tavaraliikennealan (K14) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 543 miljoonaa euroa. Tästä 87 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 456 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa liikevaihtosumma pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten tavaraliikennealaa (K14) kokonaisuutena voidaan pitää Keski-Pohjanmaan suurena erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Liikevaihtoakin tarkasteltaessa maakunnan erikoistuminen painottuu alan palveluihin (K14c), kun taas alan palvelut (K14b) määrittyvät maakunnan tuotantorakenteen aukoksi. Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 12,9 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 244 000 euroa, joka oli suurempi kuin mitä kirjattiin alalle vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 tavaraliikennealan (K14) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 2 227 henkilötyövuotta (htv). Tästä 355 htv:tä käytettiin jalostuksessa ja 1 872 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 tavaraliikennealan (K14) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (13,6 %) oli selvästi suurempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 5,2 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 tavaraliikennealalla (K14) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 431 yritystoimipaikkaa. Näistä 35 oli jalostuksessa ja 396 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot