Rakennus- ja kiinteistöala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalan (K09) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 218 miljoonaa euroa. Tästä 157 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 60 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma kasvoi hieman Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2014 vuoteen 2016. Sama kehitys on havaittavissa myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Jalostusarvolla mitaten rakennus- ja kiinteistöalaa (K09) kokonaisuutena ei voida pitää Keski-Pohjanmaan erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Tosin ala on rajatapaus siinä mielessä, että alan jalostus (K09b) määrittyy jalostusarvon perusteella Keski-Pohjanmaan erikoistumisalaksi, kun taas alan palvelut (K09c) määrittyvät maakunnan tuotantorakenteen aukoksi. Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalan (K09) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 18,4 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 62 000 euroa, joka on suurempi tehokkuus kuin mitä löytyi Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnista mutta pienempi kuin mitä kirjattiin alalle Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalan (K09) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 659 miljoonaa euroa. Tästä 452 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 207 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi niukasti vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihdolla mitaten rakennus- ja kiinteistöalan (K09) merkitys Keski-Pohjanmaan aluetaloudessa on suurin piirtein sama kuin mikä se on koko Suomessa.  Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 15,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 186 000 euroa, joka oli selvästi pienempi kuin mitä kirjattiin alalle Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa mutta suurempi kuin Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalan (K09) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 3 533 henkilötyövuotta (htv). Tästä 2 526 htv:tä käytettiin jalostuksessa ja 1 007 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalan (K09) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (21,7 %) oli vain hieman pienempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 2,9 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 rakennus- ja kiinteistöalalla (K09) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1 217 yritystoimipaikkaa. Näistä 628 oli jalostuksessa ja 589 palveluissa. Toimipaikkamäärä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot