Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 41 miljoonaa euroa. Tästä 25 miljoonaa euroa tuli rahoitus- ja vakuutustoiminnasta* (P1a) ja 16 miljoonaa euroa kiinteistöalan hallintapalveluista (P1b). Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2014 vuoteen 2016. Sen sijaan vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa – jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalveluja* (P1ab) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 3,5 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 87 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 111 miljoonaa euroa. Tästä 80 miljoonaa euroa tuli rahoitus- ja vakuutustoiminnasta* (P1a) ja 31 miljoonaa euroa kiinteistöalan hallintapalveluista (P1b). Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihdolla mitaten rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalveluja* (P1ab) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 2,6 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 236 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 472 henkilötyövuotta (htv). Tästä 339 htv:tä käytettiin rahoitus- ja vakuutustoiminnassa* (P1a) ja 133 htv:tä kiinteistöalan hallintapalveluissa (P1b). Yhteen laskettu henkilöstömääräsumma kasvoi Keski-Pohjanmaalla hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016. Sen sijaan vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa – henkilöstömäärä pienentyi.

Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen* (P1ab) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (2,9 %) oli suurempi kuin Lapissa ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 1,0 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalveluissa* (P1ab) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 457 yritystoimipaikkaa. Näistä 85 oli rahoitus- ja vakuutustoiminnassa* (P1a) ja 372 kiinteistöalan hallintapalveluissa (P1b). Toimipaikkamäärä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot