Muut kuluttajapalvelut

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Muut kuluttajapalvelut (P3fgh) koostuvat KP-YRTI-palvelussa terveys- ja sosiaalipalveluista (P3f), virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista (P3g) sekä vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalveluista (P3h).

Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 52 miljoonaa euroa. Tästä 35 miljoonaa euroa tuli terveys- ja sosiaalipalveluista (P3f), 10 miljoonaa euroa virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista (P3g) ja 7 miljoonaa euroa vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalveluista (P3h). Yhteen laskettu jalostusarvosumma kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Jalostusarvolla mitaten muita kuluttajapalveluja (P3fgh) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkoina. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 4,4 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 54 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista ja Lapista mutta pienempi kuin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen vastaavat luvut.

Liikevaihto

Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 86 miljoonaa euroa. Tästä 52 miljoonaa euroa tuli terveys- ja sosiaalipalveluista (P3f), 22 miljoonaa euroa virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista (P3g) ja 12 miljoonaa euroa vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalveluista (P3h). Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihdolla mitaten muita kuluttajapalveluja (P3fgh) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkoina. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 2,0 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 88 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa mutta suurempi kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 971 henkilötyövuotta (htv). Tästä 660 htv:tä käytettiin terveys- ja sosiaalipalveluissa (P3f), 169 htv:tä virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa (P3g) ja 144 htv:tä vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalveluissa (P3h). Henkilöstömääräsumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Itä-Suomessa henkilöstömäärä pienentyi.

Vuonna 2016 muiden kuluttajapalvelujen (P3fgh) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (6,0 %) oli pienempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 1,8 htv:tä, joka oli pienempi luku kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 muissa kuluttajapalveluissa (P3fgh) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 543 yritystoimipaikkaa. Näistä 195 oli terveys- ja sosiaalipalveluissa (P3f), 177 virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa (P3g) ja 171 vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalveluissa (P3h). Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa toimipaikkamäärä kasvoi.

► Tilastokuviot