Muu tehdasteollisuus

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Toimialaryhmään muu tehdasteollisuus (J6) on koottu Keski-Pohjanmaan aluetaloudessa pieniksi ja muista toimialaryhmistä osittain erillisiksi katsottavia tehdasteollisuuden toimialoja. Siihen sisältyvät mm. paperiteollisuus, painaminen ym. tallenteiden tuotanto, elektroniikan, sähkölaitteiden, huonekalujen, soitinten, urheiluvälineiden jne. laitteiden valmistus.

Vuonna 2016 muun tehdasteollisuuden (J6) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 11 miljoonaa euroa. Jalostusarvosumma kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Sen sijaan Itä-Suomessa jalostusarvosumma pienentyi.

Jalostusarvolla mitaten muuta tehdasteollisuutta (J6) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on selvästi pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 mineraalialan osuus alueen jalostusarvosummasta oli 0,9 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 68 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 muun tehdasteollisuuden (J6) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 29 miljoonaa euroa. Liikevaihtosumma pysyi Keski-Pohjanmaalla ennallaan vuodesta 2013 vuoteen 2016. Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa liikevaihtosumma kasvoi, kun taas Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa liikevaihtosumma pienentyi.

Liikevaihdolla mitaten muuta tehdasteollisuutta (J6) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on selvästi pienempi kuin maassa keskimäärin.  Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 0,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 174 000 euroa, joka oli selvästi pienempi kuin mitä kirjattiin alalle vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 muun tehdasteollisuuden (J6) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 164 henkilötyövuotta (htv). Henkilöstömääräsumma kasvoi Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2013 vuoteen 2016. Sen sijaan vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa henkilöstömäärä pienentyi.

Vuonna 2016 muun tehdasteollisuuden (J6) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (1,0 %) oli selvästi pienempi kuin vastaava osuus vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 4,0 htv:tä eli selvästi pienempi kuin vastaava luku vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 muussa tehdasteollisuudessa (J6) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 41 yritystoimipaikkaa. Toimipaikkamäärä pienentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Lapissa toimipaikkamäärä kasvoi.

► Tilastokuviot