Metalli- ja kemian alat yhteensä

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 metalli- ja kemian alojen yhteensä* (K04K05) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 403 miljoonaa euroa. Tästä 335 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 68 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2016 Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa toisin kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa, joissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05) on Keski-Pohjanmaan vahva erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen jalostusarvosummasta oli 34,1 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 109 000 euroa, joka on suurempi summa kuin mitä kirjattiin alalle Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 metalli- ja kemian alojen yhteensä* (K04K05) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1,54 miljardia euroa. Tästä 1,07 miljardia euroa tuli jalostuksesta ja 0,47 miljardia euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 Keski-Pohjanmaalla samoin kuin Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa liikevaihtosumma kasvoi.

Liikevaihdolla mitaten metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05) on Keski-Pohjanmaan vahva erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen liikevaihtosummasta oli 36,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 418 000 euroa. Vain Lapissa ja Etelä-Suomessa henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihtosumma oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Lapin menestys tällä mittarilla perustuu alueella sijaitsevaan vahvaan metalliteollisuuteen, kun taas Etelä-Suomen menestys perustuu lähinnä vahvaan kemian teollisuuteen.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 metalli- ja kemian alojen yhteensä* (K04K05) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 3 695 henkilötyövuotta (htv). Tästä 2 573 htv:tä tuli jalostuksesta ja 1 122 htv:tä palveluista. Yhteen laskettu henkilöstömäärä alalla pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Lapissa henkilöstömäärä kasvoi hieman.

Henkilöstömäärällä mitaten metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05) on Keski-Pohjanmaan erikoistumisala. Vuonna 2016 alan osuus alueen yritysten henkilöstömääräsummasta oli 22,6 %. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 7,3 htv:tä eli yhtä suuri kuin Etelä-Suomessa ja suurempi kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Vain Lapissa kyseinen tehokkuusluku oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 metalli- ja kemian aloilla yhteensä* (K04K05) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 504 yritystoimipaikkaa. Näistä 162 oli jalostuksessa ja 342 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot