Metalli- ja kemian alat yhteensä

Kokonaiskuva

Metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05)

Alatoimialat

Metalli- ja kemian alojen jalostus* (K04bK05b)

Metalli- ja kemian alojen palvelut (K04cK05c)

Metalli-, kone-, kulkuneuvo-, kemian- ja mineraaliteollisuus (J4J5)

Metallien valmistus, kemianteollisuus, kaivannais- ja mineraaliteollisuus (J4)

► Toimialayhteenveto

 

Metalli- ja kemian alat yhteensä