Matkustuspalvelut

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Matkustuspalvelut (K17c) koostuvat KP-YRTI-palvelussa matkailun peruspalveluista (P3cde), joita ovat henkilöliikenne (P3c), majoitustoiminta (P3d) ja ravitsemistoiminta (P3e), sekä erikseen raportoimattomista matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, varauspalveluiden, matkaoppaiden ym. palveluista.

Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tästä 12 miljoonaa euroa tuli henkilöliikenteestä (P3c), 3 miljoonaa euroa majoitustoiminnasta (P3d) ja 14 miljoonaa euroa ravitsemistoiminnasta (P3e). Yhteen laskettu jalostusarvosumma kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Jalostusarvolla mitaten matkustuspalveluja (K17c) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 2,6 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 40 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 71 miljoonaa euroa. Tästä 19 miljoonaa euroa tuli henkilöliikenteestä (P3c), 9 miljoonaa euroa majoitustoiminnasta (P3d) ja 39 miljoonaa euroa ravitsemistoiminnasta (P3e). Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa liikevaihtosumma kasvoi.

Liikevaihdolla mitaten matkustuspalveluja (K17c) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 1,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 95 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 747 henkilötyövuotta (htv). Tästä 200 htv:tä käytettiin henkilöliikenteessä (P3c), 130 htv:tä majoitustoiminnassa (P3d) ja 399 htv:tä ravitsemistoiminnassa (P3e). Henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 matkustuspalvelujen (K17c) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (4,6 %) oli pienempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 2,9 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 matkustuspalveluissa (K17c) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 255 yritystoimipaikkaa. Näistä 98 oli henkilöliikenteessä (P3c), 21 majoitustoiminnassa (P3d) ja 123 ravitsemistoiminnassa (P3e). Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot