ICT- ja media-ala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vuonna 2016 ICT- ja media-alan (K12) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 75 miljoonaa euroa. Tästä 5 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 70 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten ICT- ja media-alaa (K12) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 ICT- ja media-alaa (K12) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 6,3 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 104 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 ICT- ja media-alan (K12) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tästä 12 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 146 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Sen sijaan Itä-Suomessa liikevaihtosumma kasvoi.

Liikevaihdolla mitaten ICT- ja media-alaa (K12) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkona. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 3,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 218 000 euroa, joka oli suurempi luku kuin mitä kirjattiin alalle Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 ICT- ja media-alan (K12) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 723 henkilötyövuotta (htv). Tästä 64 htv:tä käytettiin jalostuksessa ja 659 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 ICT- ja media-alan (K12) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (4,4 %) oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 3,2 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 ICT- ja media-alalla (K12) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 224 yritystoimipaikkaa. Näistä 17 oli jalostuksessa ja 207 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa toimipaikkamäärä kasvoi.

► Tilastokuviot