Virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut – Henkilöstö