Valmistujaisiloa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella

Perjantaina 17.11. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen juhlasali täyttyi valmistuvista ja heidän perheistään. Kaikkiaan yliopistokeskuksen kuudesta tutkinto-ohjelmasta valmistui tänä vuonna noin sata maisteria ja 35 kandidaattia. Vaasan yliopiston toteuttamasta kauppatieteiden maisteriohjelmasta maistereita valmistui 20. Maisteri- ja kandidaattijuhlan yhteydessä palkittiin ansiokkaita kauppatieteiden pro gradu -tutkielmia.

Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ry:n stipendi:

Miia Pakka - Irtisanoutumisprosessin johtaminen yliopisto-organisaatioissa

Keski-Pohjanmaan kauppakamariosaston stipendi:

Hanna Pahkala - Auttamisen kulttuuri projektiorganisaatioissa