Opiskelu Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa

Maisteriohjelman sisältö

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma on erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattu ohjelma, joka antaa valmiudet työskennellä vaativissa kehittämistehtävissä, joissa tarvitaan laaja-alaista osaamista. Opinnot keskittyvät kokonaisvaltaiseen menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen painottuen kolmeen teemaan:

  • Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Vastuullinen organisaatio ja hallinto

Opiskelu työn ohessa

Opintokokonaisuuksien toteutuksessa käytetään tehokkaasti digitaalista oppimisympäristöä ja nojataan verkkopedagogiikkaan. Ensimmäisenä kevätlukukautena järjestetään läsnäoloa vaativia lähijaksoja, mutta tutkinnon edetessä opetus on monimuoto-opetusta painottavaa. Lähijaksot toteutetaan kuukausittain järjestettävinä kaksipäiväisinä seminaareina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, joissa keskiössä on tiedon prosessointi ja soveltaminen sekä vertaisoppiminen erilaisten ryhmä- ja yhteistyömenetelmien tuella.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa huomioidaan erityisesti aikuisten, työelämässä olevien opiskelijoiden tarpeet. Maisteriohjelma on kolmivuotinen, ja se on suunniteltu siten, että kahtena ensimmäisenä vuonna suoritetaan kurssit ja kolmantena vuonna toteutetaan Pro gradu -tutkielma. Tutkinnon voi suorittaa myös kahdessa vuodessa.

Opinto-ohjaus ja HOPS

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen kautta opiskelija saa kokonaiskuvan opinnoista, opetussuunnitelmasta ja tutkintorakenteesta. HOPSissa otetaan huomioon aiemmat opinnot sekä aiemmin hankittu osaaminen. HOPSin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältö ja aikataulut sekä selkeyttää opiskelun lähtökohdat ja päämäärät.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa opiskelija laatii HOPSin opintojen alkuvaiheessa. HOPS ohjaajana toimii koulutusalan nimetty omaohjaaja, lisäksi koulutusohjelmavastaava tukee ohjelmakohtaisissa sisällöllisissä kysymyksissä.