Arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on oikeus yrittää hyväksytyn opintojaksosuorituksen arvosanan korottamista vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisesta ja enintään kahdesti, ellei kysymys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta, kuitenkin aina vain voimassaolevan opinto-oikeuden ja opintotarjonnan puitteissa.

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa pääsääntöisesti muulla suoritustavalla kuin millä aiempi opintosuoritus on tehty, sovi korotustavasta opettajan kanssa.  Poikkeuksena ovat tenttimällä suoritetut opintosuoritukset, joiden arvosanaa voi korottaa myös tenttimällä ja ilman erillistä sopimista opettajan kanssa.