Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tutkimus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos tiistai 15. marraskuuta 2016, 10.41

Tutkijoiden yö
Tutkija työssään

Yliopistokeskuksen ja sen kumppaniverkoston tutkimustoiminta edistää alueen ja samalla Suomen elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja. Yliopistokeskus luo uusia käytäntöjä tiedeyhteisön vuorovaikutukselle työ- ja elinkeinoelämän, palvelujen ja paikallisyhteisöjen kanssa. Yliopistokeskuksen tutkimustoiminta on kiinteä osa taustayliopistojen tieteellisen tiedon muodostusta.

Tutkimuksen fokusalueet

Oppiminen ja koulutus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehittää yliopistollisen aikuiskoulutuksen ratkaisuja ja oppimismenetelmiä, informaatioteknologian monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa sekä moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehittää osallisuutta ja hyvinvointipalveluja monitieteisellä asiantuntemuksella. Yliopistokeskus on keskeinen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisissa kehittämis-, tutkimus- ja koulutusrakenteissa.

Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuvat ratkaisut

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehittää prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksia, teollisen internetin ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja yhdessä alueen suurteollisuuden, pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Jaa |