Sosiaalitieteiden tutkimus ja hankkeet

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalitieteiden tutkimukselle on valtakunnallisestikin leimallista ekososiaalinen lähestymistapa, eli ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltainen tarkastelu, sekä maahanmuuttajaväestön palveluita koskeva tutkimus. Näissä keskeistä on osallisuuden kriittinen tutkimus ja kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa luonnehtivat sekä sitoutuminen alueelliseen näkökulmaan että vahva kansainvälisyys. Nämä näkyvät vahvasti myös tohtorikoulutuksessa. 

Kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimus keskittyy teemoihin, jotka liittyvät kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman sekä hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimus on empiiristä ja monimetodista sekä ammentaa kulttuurintutkimuksen monitieteellisestä teoreettisesta keskustelusta.

Sosiaalitieteiden tutkimuksessa yhdistyvät sosiaalityön ja kulttuurin tieteenalojen tutkimus. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston painoaloja Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa sekä Liikunta, terveys ja hyvinvointi, sekä yliopistokeskuksen tutkimuksellista fokusaluetta Osallisuus ja hyvinvointipalvelut.

Tutkimushankkeita ja väitöstutkimuksia

Päättyneitä tutkimushankkeita