Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Yliopistokeskuksen monitieteinen fokusalue

Osaaminen muodostuu yhtäältä sosiaalityön ja osallisuutta tukevan johtamisen tutkimuksesta, toisaalta fyysisen aktiivisuuden ja sen vaikutusten mittaamisesta sekä informaatioteknologian sovellusten tutkimuksesta ja kehittämisestä.

Tutkimuksen fokuksessa on eri kansalaisryhmien osallisuus ja sen merkitys hyvinvoinnille. Osallisuus ymmärretään kriittisinä vaikuttamismahdollisuuksina, oman ja yhteisöllisen toimijuuden ylläpitämisenä sekä monimuotoisten identiteettien vahvuutena. Ekososiaalinen näkökulma tukee osallisuutta ja palvelujen siirtymää kestävään kehitykseen. Toisena tutkimusalueena on yksilöiden toimintakyky, mikä tukee hyvinvointia, omaehtoisuutta ja ennaltaehkäisyä hyödyntäen myös hyvinvointiteknologisia ratkaisuja.