Tutkimus

Yliopistokeskuksessa tehtävä kasvatustieteellinen tutkimus noudattaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusstrategiaa. Painopistealueitamme ovat

  • Opettajankoulutuksen kehittämisen tutkimus, joka tähtää erityisesti luokanopettajien aikuiskoulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen.
  • Opettajuuden ja oppimisprosessien tutkimus, jolloin tutkimusasetelmiimme heijastuvat yhtäältä opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyvät kysymykset, toisaalta yhteiskunnalliset muutokset ja koulun kehittämisen odotukset, sekä
  • Aikuispedagoginen tutkimus, jolloin opettajankoulutuksen ja opettajuuden kysymyksiä tarkastellaan nimenomaa aikuispedagogisesta näkökulmasta.

Teemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä erityisesti UArctic verkoston, ja siinä verkoston Teacher Education for Social Justice and Diversity in Education, Pohjoismaisten verkostojen sekä kansainvälisten verkostojen kanssa. Tämän lisäksi olemme mukana FORTHEM allianssissa. Olemme myös solmineet aiesopimuksia kansainvälisten yliopistojen kanssa yhteistyön tiivistämisestä ja laajentamisesta. 

Julkaisemme tutkimustamme useissa kymmenissä kotimaisissa ja kansainvälisissä korkeatasoisissa julkaisuissa vuosittain ja toimitamme tieteellisiä kansallisia ja kansainvälisiä kirjoja. Näitä ovat esimerkiksi

Practising Compassion in Higher Education. Caring for Self and Others Through Challenging Times (2023)

Assessing and Evaluating Early Childhood Education Systems (2022)

Special Education in the Early Years Perspective on Policy and Practice in the Nordic Countries (2022)

Finnish Early Childhood Education and Care – A Multi-theoretical perspective on Research and Practice (2022)

Parental Engagement and Early Childhood Education around the World (2021)

Monitoring Student Achievement in the 21st Century (2020)

Nordic Families, Children and Early Childhood Education (2019)

International Perspectives on Early Childhood Education (2018)

Yksikössämme on myös laajaa hanketoimintaa, joka tukee tutkimustamme monin tavoin, sekä kytkeytyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.