Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuminen

Yliopistokeskuksen monitieteinen fokusalue

Osaaminen muodostuu kestävän kemian, erityisesti akkukemikaalien sekä hiili- ja biomassatutkimuksen, langattomien sensoriverkkojen ja sulautettujen järjestelmien soveltavasta tutkimuksesta sekä liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksesta.

Tavoitteena on erityisesti lisätä ympäristöllisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä yrityksissä sekä löytää uusia, toimialojen välisiä arvoketjuja. Yhteistyökumppaneina on alueen teollisuus mukaan lukien nouseva kaivannaisteollisuus, alkutuotanto ja erilaiset palvelut. Liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksessa keskiössä ovat yrityksen elinkaari sekä yksilön elämänkulku, osaaminen ja hyvinvointi.