Muuttuva oppiminen ja opettajuus

Yliopistokeskuksen monitieteinen fokusalue

Osaaminen muodostuu aikuispedagogiikan sekä koulutus- ja informaatioteknologian monitieteisestä hyödyntämisestä. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen, ohjaamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä opetusteknologian ja oppimisympäristöjen tutkimus.

Ensisijaisena tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia sekä kehittää uudenlaisia, tutkimukseen perustuvia palvelukonsepteja erityisesti aikuiskoulutuksen alueelle.