Delaktighet, gemenskap och välbefinnande

Ett multidisciplinärt fokusområde av universitetscentret

Vår kompetens består å ena sidan av forskning inom socialarbete och inkluderande ledarskap, och på den andra att mäta fysisk aktivitet och dess effekter, och forskning och utveckling av informationsteknologiska applikationer.

Studiens fokus är att möjliggöra deltagande av olika grupper av medborgare och dess betydelse för välbefinnande. Delaktighet förstås som kritiska möjligheter att påverka, handla och uppehålla mångsidiga identiteter. Det ekosociala perspektivet stöder delaktighet och övergången av tjänster till hållbar utveckling. Ett annat forskningsområde är individens funktionsförmåga. Syftet med sådan forskning är att stödja individers välbefinnande och skapa förutsättningar för att förebygga funktionsproblem – även med hjälp av informationsteknologiska applikationer.