Lärande och undervisning i förändring

Ett multidisciplinärt fokusområde av universitetscentret

Vår kompetens består av det tvärvetenskapliga utnyttjandet av vuxenpedagogik och utbildnings- och informationsteknologi. Viktiga teman inkluderar forskning om lärande, skolväsen och professionell utveckling samt undervisningsteknologi och lärande miljöer.

Det primära målet är att främja lämpliga och flexibla inlärningsmöjligheter och att utveckla nya forskningsbaserade servicekoncept, särskilt inom vuxenutbildning.