Förnyelse av industri och näringsliv

Ett multidisciplinärt fokusområde av universitetscentret

Vår kompetens består av tillämpad forskning inom hållbar kemi, speciellt inom batterikemi och i kol- och biomassaforskning, trådlösa sensornätverk och inbäddade system och affärsutvecklingsforskning.

Målet är särskilt att öka utvecklingen av miljömässigt hållbara lösningar i företag och att hitta nya värdekedjor mellan branscher. Partners inkluderar industri i regionen, inklusive tillväxande gruvdrift, primärproduktion och olika tjänster. Forskning om affärsutveckling fokuserar på företagets livscykel såväl som på individens livstid, kompetens och välbefinnande.