Forskning

Forskningsverksamheten vid enheten för informationsteknologi har särskild tyngdpunkt på trådlösa system och undervisningsteknologi. Huvudsakliga områden för forsknings- och utvecklingsverksamheten är trådlösa och mobila system, programvaruteknik, utveckling av företagens datasystem och verksamhetsprocesser samt tillämpningar av undervisningsteknologi.

Utveckling

Enheten för informationsteknologi arbetar också med regional utveckling i samarbete med näringslivet i området. Enheten arbetar med projektverksamhet och erbjuder uppdragstjänster, och dess målsättning är att främja tillämpandet av data- och informationsteknologi i områdets näringsliv, att stödja och utveckla ICT-företag samt att stödja företag och organisationer inom traditionella verksamhetsgrenar som utnyttjar informationsteknologi.