Organisaatio

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yksikkö, hallinnollisesti se on Jyväskylän yliopistoon kuuluva erillislaitos Kokkolassa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnan perustana on yhteistyösopimus, jossa sopijaosapuolina ovat Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Kokkolan kaupunki, Kokkolan seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Kaustisen seutukunta, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ja Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniusta johtavat johtokunta ja johtaja. Yliopistokeskuksen vt. johtajana toimii 1.4.2020 alkaen oman toimen ohella professori Ismo Hakala.

Kokkolan yliopistokeskuksen toiminnalliset yksiköt ovat