Strategia

Yliopistokeskuksen strategia on laadittu koko yliopistokeskusta koskevaksi yhteistyössä taustayliopistojen, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa.

Strategia ohjaa yliopistokeskuksen vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen strategia