Tietoa meistä

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen, Jyväskylän, Oulun ja
Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sisällä sykkii chydeniaaninen sydän; valistunut, sitoutunut ja ympäröivästä yhteisöstään, sen tulevaisuudesta ja kehitystarpeista kiinnostunut henkilökunta ja opiskelijat.

Ajattelemme isosti, kokeilemme rohkeasti. Meillä on uskallusta ja halua olla etukenossa. 

Toiminta-ajatus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on aikuisille suunnatun yliopistollisen opetuksen ja oppimisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti ja alueellisesti verkottunut tutkimuskumppani. Yliopistokeskus on tiedeyhteisön ja yhteistyökumppanien aito ja avoin kohtaamispaikka. Yliopistokeskuksen esikuvana on Anders Chydenius, joka ajoi rohkeita uudistuksia uskoen yksilön ja yhteiskunnan kehitykseen ja avoimen keskustelun voimaan.

Palvelut ja asiakkaat

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa aikuisopiskelijoille yksilölliset yliopistolliset opintopolut asiantuntijana kehittymiseen ja erikoistumiseen. Tutkintokoulutus, avoimet yliopisto-opinnot, yliopistollinen täydennyskoulutus ja tieteelliset jatko-opinnot räätälöidään yksilöllisesti, ja opiskelijoiden ohjauksella on suuri painoarvo. Yliopistokeskuksen koulutusalat ovat kasvatustiede, tietotekniikka, sosiaalitieteet, liiketaloustieteet ja kemia.

Yliopistokeskus numeroina

2018

 

2017

2016