ASTRA

Kestävän kehityksen siirtymätutkimuksen lähestymistapojen soveltaminen sosiaalityössä sosiaalisen inkluusion saavuttamiseksi - ASTRA (Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion)

Tutkimushankkeessa tarkastellaan sosiaalityön käytäntötutkimuksen menetelmin luontolähtöistä hyvinvointia, ympäristöoikeudenmukaisuutta, kiertotaloutta, kestävää ruokapolitiikka, ekososiaalisia innovaatioita ja osallistumista edistävää oikeudenmukaisuutta.