SEMPRE

Pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen Kokkolassa ja Pietarsaaressa

                                            Semper -logo

Maahanmuutto ja kansainvälinen liikkuvuus koskettaa lähes jokaista suomalaista jollain tapaa omien kokemusten tai yhteiskunnallisten muutosten myötä. Maaseutu tai pienet kaupungit ovat ympäristönä erityisiä maahanmuuttajien osallisuuden näkökulmasta. Pienillä paikkakunnilla asukkaat muodostavat palveluntarjoajiin helpommin henkilökohtaisen suhteen kuin suurissa kaupungeissa. Yhtäältä tämä voi auttaa muuttajia kiinnittymään paremmin osaksi yhteiskuntaa, mutta toisaalta pienillä paikkakunnilla asuvat maahanmuuttajat saattavat myös tuntea eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa asuvat muuttajat.

Maaliskuussa 2016 alkaneessa kolmevuotisessa Interreg-rahoitteisessa SEMPRE-hankkeessa (Social Empowerment in Rural Areas) tarkastellaan yhtä muuttoliikkeen osa-aluetta eli muuttajien sosiaalista osallisuutta muuton jälkeen. Hankkeessa on mukana 16 aluetta seitsemästä Itämeren alueen maasta, jotka ovat määritelleet kehittämisen kohteensa omien tarpeidensa mukaisesti. Sosiaalitieteitten yksikön hallinnoiman osa-hankkeen keskiössä on maahanmuuttajataustaisten työttömien ihmisten sosiaalinen vahvistuminen pienissä kaupungeissa. Kehittämistyössä ovat mukana Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit. Kehittämistyöhön osallistuvat maahanmuuttotyötä tekevät viranomaiset kunnissa, valtiolla, yrityksissä, hankkeissa ja järjestöissä.

Hankkeessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten työttömien ihmisten sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Tarkastelemme muun muassa virallisen kolmen vuoden kotoutumisajan jälkeistä aikaa ja maahanmuuttajien siirtymistä kotoutumispalveluista kaikille kuntalaisille tarkoitettuihin palveluihin. Pyrimme myös tunnistamaan rakenteissa olevia palveluiden ja työllistymisen esteitä, joiden tilalle voidaan kehittää sellaisia toimintatapoja, jotka vastaavat paremmin työttömien maahanmuuttajien tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joissa maahanmuuttajien sosiaalisen toiminnan muodot vahvistuvat ja että he voisivat itse olla palveluiden kehittäjiä ja toteuttajia ja lisäksi se, että heidän työllistymismahdollisuutensa parantuisivat.

Hanke noudattaa toimintatutkimuksen mallia, joka tarkoittaa sitä, että tutkimus tehdään suunnittelusta toteutusvaiheeseen ja raportointiin saakka yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeessa ylläpidetään maaseudun maahanmuuttajien osallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevää blogia. Tutustu myös koko hankkeen nettisivuihin.

SEMPRE-hanketta rahoittaa Europan Unionin (European Regional Development Fund) Interreg Baltic Sea Region Ohjelma 2014–2020. Projektin kesto on Maaliskuusta 2016 helmikuun loppuun 2019. Koko hankkeen budjetti on 4.860.664,11€, josta Yliopistokeskuksen osuus on 294625€.

SEMPRE-hanke päättyi 31.12.2018.

Yhteystiedot:
Hankkeen johtaja, YTT, yliopistonlehtori Kati Turtiainen
YTT, yliopistonlehtori Johanna Hiitola
YTT, yliopistonopettaja Tuomo Kokkonen
VTL, yliopistonopettaja Katri Viitasalo
projektitutkija Fovzieh Mohammadi