SPISEY

SPISEY - Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth

Marjaana, Leena ja Kati / SPISEYLuokanopettajien aikuiskoulutus ja sosiaalityö osallistuvat vuoden 2019 alussa käynnistyneeseen viiden eurooppalaisen yliopiston kolmevuotiseen SPISEY-projektiin. Hankkeen päätavoitteena on myötävaikuttaa koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevään sekä osallisuutta ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista koskevan eurooppalaisen strategian toteuttamiseen.

Hankkeen tarjoaa kouluille tukea inklusiivisen, kaikkia oppilaita osallistavan koulun kehittämiseen. Lähtökohtana on vahvistaa koulun sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa rakennetaan konkreettista työvälinettä osallistavan koulun kehittämiseen. Tämä työ perustuu Tanskassa kehitettyyn tutkimuspohjaiseen osallisuuskompassiksi nimettyyn malliin.

Kokkolassa hankkeeseen osallistuvat Koivuhaan ja Mäntykankaan koulut.

Yhteyshenkilöt
Yliopistonlehtori Leena Isosomppi, Luokanopettajakoulutus
Yliopistonlehtori Kati Turtiainen, Sosiaalityö
Yliopistonopettaja Marjaana Leivo, Luokanopettajakoulutus    

Partneriyliopistot
University College South Denmark (UC SYD), Denmark  
Universite Claude Bernard LYON 1, France
Le réseau Canopé Atelier Canopé 42, France
University of Exeter, England
University of Lleida, Spain
Kokkola University Consortium Chydenius
South Denmark European Office, Brussels

SPISEYlogoErasmus