LAMPE – Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä

Millaista osaamista lastensuojelun asiantuntijat tarvitsevat työskennellessään maahanmuuttajien parissa? Sosiaalipalvelut eivät tätä nykyä riittävästi saavuta Suomeen kotoutuvia perheitä. LAMPE-hankkeessa kehitetään maahanmuuttajalasten- ja perheiden tarvitsemien lastensuojelun palveluiden teoreettista ja menetelmällistä pohjaa.

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (eli LAMPE) on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtama syksyllä 2021 alkanut tutkimushanke.

Hankkeessa selvitetään, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, jotta maahanmuuttajaperheet, -nuoret ja -lapset saavat tarpeitaan vastaavaa sekä Lasten oikeuksien sopimusta (LOS) noudattavaa tukea ja palvelua. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota palvelutarpeen arviointiin ja palveluissa käytettyihin menetelmiin.

Miksi hanke tarvitaan?

Asiantuntijat ovat osoittaneet, että maahanmuuttajien parissa tehtävästä lastensuojelutyöstä puuttuu tällä hetkellä niin teoreettista kuin menetelmällistä osaamista, jota monikulttuuristuneessa ja globalisoituneessa toimintaympäristössä edellytetään. Tarve LAMPE-hankkeelle kumpuaa näistä puutteista.

Palvelujärjestelmässämme on rakenteellisia esteitä, joiden vuoksi maahanmuuttajana tulleet perheet voivat jäädä varhaista tukea tarjoavien perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon palvelujen katveeseen.

Sosiaalityöntekijät tarvitsevat vahvaa teoreettista asiantuntijuutta aikana, jolloin ympäröivän yhteiskunnan asenteet ovat koventuneet maahanmuuttajia kohtaan.

Hankkeen teoreettinen orientaatio nojaa kulttuuritietoisiin, oikeusperustaisiin ja rasismin vastaisiin teorioihin, joiden soveltuvuutta tarkastellaan suomalaisessa kontekstissa.

Tutkimuksen taustaa Jyväskylän lastensuojelun avohuollon (kototiimi) kuvaamana:

Lue myös:

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen toiminta on jaettu kolmeksi työpaketiksi:

  • Tilastollinen malli sijaishuoltoon päätymisen riskitekijöistä. Tarkastellaan eri rekistereistä 25 vuoden ajalta koottua, maahanmuuttajina tulleiden perheiden pitkittäisaineistoa (Cage). Aineiston analysoimalla luodaan tilastollinen malli siitä, mitkä vanhempien/huoltajien ominaisuudet ovat sellaisia riskitekijöitä, jotka johtavat lapsen sijoittamiseen lastensuojelun sijaishuoltoon.
  • Haastattelut palvelutarpeista ja -kokemuksista. Haastatellaan niin palvelunkäyttäjiä kuin sosiaalityöntekijöitä, Tuotetaan uutta tutkimustietoa maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden, nuorten ja lasten palvelutarpeista ja -kokemuksista. Tehdään näkyväksi lastensuojelupalveluiden nykyisten käytäntöjen puutteet ja palvelurakenteisiin liittyvät esteet. Näin voidaan kehittää tarkoituksenmukaisempia palveluja ja käytäntöjä.
  • Digitaalinen opas. Luodaan yhteistyökumppaneiden kanssa käytäntörelevantti asiantuntijuuden tietoperusta maahamuuttajalasten ja -perheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Tietoperusta rakennetaan hyödyntäen kansainvälistä empiiristä ja teoreettista aineistoa sekä kahdessa muussa työpaketissa saatuja tuloksia. Aineisto jalkautetaan THL:n lastensuojelun käsikirjan sekä sosiaalityöntekijöille järjestettävien työpajojen kautta.

Tutkimus kytkeytyy sosiaalityön väitöskirjoihin ja tuottaa 11 tieteellistä artikkelia, ammatillisia artikkeleita, podcasteja sekä asiantuntijuuden tietopaketin.

Ketkä ovat hankkeessa mukana?

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle LAMPE-hanketta varten valtionavustusta. Tutkimushanke toteutetaan 1.10.2021–30.9.2023.

Tutkimuksen toteuttajat ja tutkimuksen eri vaiheisiin osallistuvat tutkijat

Päätoteuttaja: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen kati.m.turtiainen@jyu.fi
Tutkijat: Eeva Elfving-Ström ja Mira Välimaa

Tutkimuksen osatoteuttajat:

Itä-Suomen yliopisto: Kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Carter Anand, janet.anand@uef.fi
Tutkijat: Enkhjargal Batbaatar, Janissa Miettinen, Natalie Joubert

Turun yliopisto: sosiaalityön professori Merja Anis, merja.anis@utu.fi
Tutkijat: Laleh Eliasi, Sohana Islam ja Minna Taipale

Siirtolaisuusinstituutti:
VTT, dosentti Maili Malin, maili.malin@migrationinstitute.fi

SONetBOTNIA, Seamk oy: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki, arto.rautajoki@seamk.fi ja kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, tuula.mulju@vaasa.fi, kehittämissuunnittelija Henna Sapir, henna.sapir@seamk.fi

Yhteistyökumppanit:

THL:n asiantuntijapalvelut, Pelastakaa Lapset ”Perheenä Suomessa” (USRA) -hanke sekä Jyväskylän, Helsingin, Espoon, Vantaan, Vaasan ja Soiten kuntayhtymän lastensuojelu- ja perhepalvelut

 Kuva6.png

 

JYU logo.pngKuva2.pngUTU_logo_RGB_EN.jpg

 

 

 

Kuva5.png   Kuva4.png Seamk.jpg