LAMPE - Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle valtionavustusta lastensuojelun asiantuntijuuden tutkimiseen maahanmuuttajalasten ja perheiden sosiaalityössä (LAMPE). Tutkimushankkeen kesto on 1.10.2021-30.9.2023.

LAMPE-hankkeessa selvitetään, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, jotta palvelutarpeen arviointi ja käytettävät menetelmät vastaavat maahanmuuttajaperheiden, -nuorten ja -lasten tarpeisiin ja noudattavat Lasten oikeuksien sopimusta (LOS).

Tutkimushankkeen tarve perustuu asiantuntijoiden osoittaman maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelutyön teoreettisen ja menetelmällisen osaamisen riittämättömyyteen monikulttuuristuneessa ja globalisoituneessa toimintaympäristössä. Palvelujärjestelmässä on myös sellaisia rakenteellisia esteitä, jotka jättävät maahanmuuttajana tulleita perheitä varhaista tukea tarjoavien perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon palvelujen katveeseen. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat myös vahvaa teoreettista asiantuntijuutta aikana, jolloin ympäröivän yhteiskunnan asenteet ovat koventuneet maahanmuuttajia kohtaan. Teoreettinen orientaatio nojaa kulttuuritietoisiin, oikeusperustaisiin ja rasismin vastaisiin teorioihin, joiden soveltuvuutta tarkastellaan suomalaisessa kontekstissa.

Tutkimuksen taustaa Jyväskylän lastensuojelun avohuollon (kototiimi) kuvaamana: Lapsen oikeuksia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta!

Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia:

  • 25 vuoden ajalta eri rekistereistä kootun maahanmuuttajina tulleiden perheiden pitkittäisaineistoon (Cage) perustuvan analyysin pohjalta luodaan tilastollinen malli siitä, mitkä vanhempien/huoltajien ominaisuudet ovat sellaisia riskitekijöitä, jotka johtavat lapsen sijoittamiseen lastensuojelun sijaishuoltoon.
  • Palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen perusteella tuotetaan uutta tutkimustietoa maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden, nuorten ja lasten palvelutarpeista ja –kokemuksista. Tällä tiedolla saadaan nykyisten käytäntöjen puutteet ja lastensuojelupalveluiden palvelurakenteisiin liittyvät esteet. Näin voidaan vähentää epätarkoituksenmukaisia palveluja ja käytäntöjä.
  • Kansainvälisestä empiirisestä ja teoreettisesta aineistosta sekä kahdessa edellisessä työpaketissa saatujen tulosten perusteella kootaan yhteistyökumppaneiden kanssa käytäntörelevantti asiantuntijuuden tietoperusta maahamuuttajalasten ja -perheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Tulokset jalkautetaan THL:n lastensuojelun käsikirjan ja sosiaalityöntekijöille järjestettävien työpajojen avulla käytäntöön.

Tutkimus kytkeytyy sosiaalityön väitöskirjoihin ja tuottaa 11 tieteellistä artikkelia, ammatillisia artikkeleita, podcasteja sekä asiantuntijuuden tietopaketin.

Tutkimuksen toteuttajat ja tutkimuksen eri vaiheisiin osallistuvat tutkijat

Päätoteuttaja: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen kati.m.turtiainen@jyu.fi
Tutkijat: Eeva Elfving-Ström ja Kati Räsänen

Tutkimuksen osatoteuttajat:

Itä-Suomen yliopisto: Kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Carter Anand, janet.anand@uef.fi
Tutkijat: Enkhjargal Batbaatar, Janissa Miettinen, Natalie Joubert

Turun yliopisto: sosiaalityön professori Merja Anis, merja.anis@utu.fi
Tutkijat: Laleh Eliasi, Sohana Islam ja Tuire Niinimäki-Silva

Siirtolaisuusinstituutti:
VTT, dosentti Maili Malin, maili.malin@migrationinstitute.fi

SONetBOTNIA, Seamk oy: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki, arto.rautajoki@seamk.fi ja kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, tuula.mulju@vaasa.fi

Yhteistyökumppanit:
THL:n asiantuntijapalvelut, Pelastakaa Lapset ”Perheenä Suomessa” (USRA) -hanke, Jyväskylän, Helsingin, Espoon, Vantaan, Vaasan ja Soiten kuntayhtymän lastensuojelu- ja perhepalvelut

 Kuva6.png JYU logo.pngKuva2.pngUTU_logo_RGB_EN.jpgKuva5.png   Kuva4.png Seamk.jpg