Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus - AIKUMETOD

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 31.12.20 Jyväskylän yliopistolle, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle valtionavustusta Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD) tutkimushankkeen toteuttamiseen. Valtionavustus on käytettävissä 1.1.2021–31.12.2022.

AIKUMETOD-tutkimuksen tavoitteena on vastata tarpeeseen saada aikuissosiaalityöhön tietoa vaikuttavista työmenetelmistä. Hankkeessa tutkitaan, miten aikuissosiaalityön työmenetelmät voivat edistää tai hankaloittaa asiakkaiden elämäntilanteissa tavoiteltuja vaikutuksia. Tutkittavina on
• aikuissosiaalityön voimavaralähtöisen asiakasprosessin,
• taloussosiaalityön,
• yhteisöllisen luontolähtöisen työn ja
• maahanmuuttajatyön verkostomenetelmät.

Menetelmien soveltamista seuraava tutkimusaineisto saadaan samanaikaisesti samojen toteuttajien aikuissosiaalityön esr-rahoitteisista TASOS- (Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus) ja TASKU- (Talous sujuvasti kuntoon) -kehittämishankkeista. Niissä kerätään THL:n kehittämän AVAIN-mittarin tietosisältöjen mukaista kvantitatiivista ja laadullista aineistoa. Analyysissa sovelletaan KAIMeR-teoriaa, mikä lisää ymmärrystä siitä, miten konteksti, toimijat ja interventio laukaisevat vaikutuksia tuottavia mekanismeja. Lisäksi tutkimus tuottaa kustakin menetelmästä mallinnuksen. Tutkimus kytkeytyy sosiaalityön väitöskirjoihin ja tuottaa 7 tieteellistä artikkelia ja 5 ammatillista artikkelia. Osaamiskeskukset jakavat tuloksia alueellisissa ja valtakunnallisissa työpajoissa.

Hankkeen muut toteuttajat

• Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SEAMK
• Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Äänekosken kaupunki, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen kaupunki
• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE, Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA
• THL, asiantuntijapalvelut

Tutkijoiden yhteystiedot

Koko hanke: aila-leena.matthies@chydenius.fi ja minna.kivipelto@thk.fi
Voimavaralähtöinen asiakasprosessi: tuija.kuorikoski@soite.fi
Taloussosiaalityö: katri.viitasalo@chydenius.fi ja anu.aalto@seamk.fi
Yhteisöllinen luontolähtöinen työ: marianne.kuorelahti@chydenius.fi
Maahanmuuttajatyön verkostotyö: kati.turtiainen@chydenius.fi ja kaarina.a.i.paivinen@student.jyu.fi