Tutkimus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Yliopistokeskuksen tutkimustoiminta tarttuu globaaleihin ongelmiin alueen lähtökohdista.  Tutkimuksemme edistää elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja opiskelumahdollisuuksia.

Tutkimuksemme monitieteiset fokusalueet

Operoimme seuraavilla tieteenaloilla