TURKE - Turvetuotantoalueet kestävään käyttöön

Toteutusaika: 1.8.2023-31.12.2025
Toteuttajat: Luonnonvarakeskuksen koordinoiman projektin muut toteuttajat ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Rahoitus: Yhteensä 1 041 466 €, josta Euroopan aluekehitysrahasto + Suomen valtio/Keski-Pohjanmaan liitto 80 %; Kokkolan kaupunki, Kaustisen seutukunta ja Perhon kunta 10 % sekä hanketoteuttajien omarahoitus ja Keliber Oy 10 %.

Tervetuloa ennallistamisiltaan
Aika:
tiistai 14.5. klo 18-20 (kahvitarjoilu klo 17.30)
Paikka: Hotelli Kaustinen, Pajalantie 24, Kaustinen

Ennallistamisen teemaillassa kerrotaan muun muassa ennallistamisvaihtoehdoista, rahoitusmahdollisuuksista ja ennallistamistalouden visioista sekä kansallisesta ennallistamisohjelmasta, jossa on hankittu maata ennallistamistarkoituksiin. Lisäksi kuullaan maanomistajien näkemys ennallistamiseen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.5.

Projektissa selvitetään tuotannon loppuvaiheessa olevien Keski-Pohjanmaan turvesoiden soveltuvuutta erilaisiin jatkokäyttömuotoihin, arvioidaan vaihtoehtojen kannattavuutta sekä selvitetään turvetuotantoalueilta lähtevien arvoketjujen aluetalous- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi tunnistetaan muutostekijöitä, jotka vaikuttavat turvetuotantoalueiden hyödyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tuotetun tiedon perusteella maanomistaja voi valita tavoitteitaan vastaavan käyttömuodon maalleen, ja turvetuotantoalueiden hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa suunnittelevat yritykset saavat tietoa liiketoimintapotentiaalista. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja suunnata julkisia kehittämisresursseja lupaavimpien arvoketjujen kehittämiseen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen osuudessa tunnistetaan turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön vaikuttavia muutostekijöitä, jotka voivat olla haasteita tai uusia mahdollisuuksia avaavia. Tätä varten kerätään kansalliselta ja kansainväliseltä tasolta tietoa turvemaihin ja niihin perustuviin elinkeinoihin mahdollisesti tulossa olevasta sääntelystä ja pyritään vaikuttamaan ajoissa. Lisäksi haetaan tietoa Suomessa ja muualla maailmassa tehdyistä tutkimuksista ja kokeiluista, jotka liittyvät turvemaiden hyödyntämiseen (esimerkiksi elinkeinoihin, joita voitaisiin harjoittaa turvetuotannosta vapautuneilla alueilla). Uusien biomassojen kasvatuksen ja tavanomaisen maa- ja metsätalouden lisäksi näitä voivat olla esimerkiksi päästökompensaatio, luonto- ja metsästysmatkailu.

Mieltymykset turvesoiden jatkokäytön suhteen voivat erota. Myös maanomistusolot ja toimintaympäristö (kuten sähkölinjojen läheisyys) voivat rajoittaa alueelle sopivia jatkokäytön vaihtoehtoja.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius osallistaa maanomistajia, yrittäjiä, päättäjiä ja asukkaita luomaan erilaisia tulevaisuudenkuvia, joista lupaavimmat otetaan jatkokehittelyn kohteeksi.

TURKE Luonnonvarakeskuksen sivuilla

9.11.2023 järjestetyn TURKE-hankkeen käynnistysseminaarin ohjelma

 

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Jouni Kaipainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius