Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-ala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan yritystoimintaa ei pystytty ATIK-hankkeessa hahmottamaan yritystilastoista optimaalisimpana kokonaisuutena, koska jo maatalouden sinänsä jalostusarvot ja liikevaihdot jouduttiin arvioimaan laskennallisesti Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietojen perusteella. Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan näkökulmasta maatalous jakautuu kahden merkittävän toimialaryhmän, elintarvikealan (K01) ja tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) (turkistarhaus) kesken niin, että aluetilinpidon perusteella arvioidut jalostusarvo- ja liikevaihtotiedot olisi pitänyt vielä jyvittää elintarvikealan ja tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan kesken. Tällaista kaksinkertaista laskennallista arviointia ei katsottu luotettavaksi, joten maatalous jätettiin sekä elintarvikealan että tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan kokonaistarkasteluissa huomioon ottamatta. Näin ollen 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alalle (K02) ei KP-YRTI-palvelussa ole määritetty lainkaan alkutuotantoa.

Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-ala (K02) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 18 miljoonaa euroa. Tästä 9 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 9 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa ja Lapissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alaa (K02) voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan pieneksi erikoistumisalaksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 1,5 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 43 000 euroa, joka on pienempi tehokkuusluku kuin mitä löytyi vertailualueilta: Etelä-Suomesta, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnista, Itä-Suomesta ja Lapista.

Liikevaihto

Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 73 miljoonaa euroa. Tästä 25 miljoonaa euroa tuli jalostuksesta ja 48 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa liikevaihtosumma kasvoi.

Liikevaihdolla mitaten tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alaa (K02) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan pienenä erikoistumisalana. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 alan osuus maakunnan liikevaihtosummasta oli 1,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 175 000 euroa. Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa kyseinen tehokkuusluku oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla, kun taas Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa jäätiin kyseisen mittarin suhteen jälkeen Keski-Pohjanmaasta.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 419 henkilötyövuotta (htv). Tästä 201 htv:tä käytettiin jalostuksessa ja 218 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (2,6 %) oli suurempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 3,1 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Etelä-Suomessa kyseinen tehokkuusluku oli yhtä suuri ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alalla (K02) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 135 yritystoimipaikkaa. Näistä 62 oli jalostuksessa ja 73 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot