Valintaperusteet

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan hakijoilta edellytetään aiempia opintoja. Alla on kuvattu maisteriohjelman valintaperusteet vuoden 2023 korkeakoulujen yhteishaussa. Ajantasaiset valintaperusteet löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Aloituspaikat

35

Hakukelpoisuusvaatimukset

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) voidaan hyväksyä alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinnon) suorittaneita, sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä korkeakoulutasoisia liiketaloustieteellisiä opintoja (johtaminen, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus).

Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole aiempaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä maisteriohjelman opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu Vaasan yliopiston verkkosivuilla.

Valintaperustekuvaus

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä korkeakoulutasoisia liiketaloustieteellisiä opintoja (johtaminen, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus).

Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 27 pistettä):

 1. Liiketaloustieteellisten opintojen laajuus (enintään 10 pistettä)

  a. 35–44 op 5 pistettä
  b. 45-54 op 8 pistettä
  c. 55 op tai enemmän 10 pistettä

 2. Liiketaloustieteellisten opintojen opintomenestys (opintopisteillä painotettu keskiarvo) (enintään 10 pistettä)
  a. Arvosana 3,0- 3,4 = 3 pistettä
  b. Arvosana 3,5- 4,0 = 5 pistettä
  c. Arvosana 4,1-4,4 = 8 pistettä
  d. Arvosana 4,5-5,0 = 10 pistettä

  Mikäli hakijan haettavan pääaineen opintojen opintomenestys 
  on 1,0- 2,9 hakija saa 0 hakupistettä.

 3. Korkeakoulututkinnon opinnäytteenarvosana (enintään 5 pistettä).

  a. Arvosana 3 = 1pistettä
  b. Arvosana 4 = 3 pistettä
  c. Arvosana 5 = 5 pistettä

  Mikäli hakijan opinnäytteen arvosana on 1- 2, hakija saa 0 hakupistettä. Mikäli hakija on suorittanut useamman korkeakoulututkinnon, paras arvosana huomioidaan. Opinnäytetyö huomioidaan vain kohdan 3) pisteytyksessä. Opinnäytetyötä ei huomioida liiketaloustieteellisten opintojen laajuudessa eikä keskiarvossa.

 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2 pistettä.

  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 25 pistettä), sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden (0-2 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella. Tasapistetilanteessa painotetaan liiketaloustieteellisten opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.