Antti Reijonen

Antti Reijonen

Kokonaispalkitsemisen yhteys henkilöstön sitoutumiseen organisaatiokäyttäytymisessä (2019)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112143717

Organisaatioiden on rakennettava ja kehitettävä henkilöstökäytänteitä, kuten palkitsemista niin, että ne paitsi edistävät liiketoiminnallisten strategisien tavoitteiden toteutumista, myös houkuttelevat ja sitouttavat parhaita osaajia. Usein organisaatiot eivät kuitenkaan tunnista, mitä kaikkea kokonaispalkitsemiseen kuuluu ja miten organisaation itsensä määrittämä palkitsemisen kokonaisuus vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen.

Pro gradu -tutkielmassa haastateltiin kohdeorganisaation henkilöstöpäättäjiä, johtoa ja palkitsemisen asiantuntijoita. Lisäksi tutkielmassa toteutettiin jatkumona kyselytutkimus organisaation henkilöstölle samoista teemoista.

Tulokset osoittivat kokonaispalkitsemisella olevan positiivinen yhteys sitoutumiseen ja negatiivinen yhteys työpaikan vaihtohalukkuuteen. Lisäksi havaittiin, että palkitsemisstrategian tulisi olla samanaikaisesti integroitu horisontaalisesti liiketoimintastrategian ja vertikaalisesti muiden henkilöstökäytänteiden, kuten rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen kanssa. Palkitsemisen peruspilareiden, kuten esimiestyön, viestinnän ja oikeudenmukaisuuden merkitystäkään ei voi unohtaa.