Erilliset erityisopettajan opinnot tilauskoulutuksena kunnille

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa kunnille mahdollisuuden tilata räätälöidyn koulutuksen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavavan koulutuksen eli erilliset erityisopettajan opinnot.

Erillisten erityisopettajaopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja aiemmin erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille opinnoista hyväksi luetaan 20 opintopistettä. Erityispedagogiikan opinnot tulee olla suoritettuna ennen koulutuksen aloittamista.

Koulutuksessa suoritetaan kokonaisuudessaan 40 opintopistettä. Opintojen suoritukset tapahtuvat lähiopetusjaksoilla sekä itsenäisesti toteutettavien tehtävien avulla. Koulutus tuodaan lähelle opiskelijoita ja opetustiloista vastaavat kunnat.

Kunnat vastaavat koulutuksen kustannuksista. Harjoittelut opiskelijat suorittavat oman kunnan oppilaitoksissa. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijoiden saama pohjakoulutus. Hakuajoista ja opiskelun toteuttamisesta sovitaan yhdessä kunnan kanssa. Tarjolla on ainutlaatuinen tilaisuus tilata koulutus juuri teidän kuntanne tarpeisiin!

Lisätietoja

Markus Björkman, koulutuskoordinaattori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius