Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta on tullut vakituinen osa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkintokoulutusten tarjontaa.

Monimuotoista ja yhteisöllistä opiskelua

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksemme ovat monimuotokoulutuksia. Opinnot sisältävät lähiopetusta noin 3 päivää kuukaudessa, verkko-opetusta viikoittain iltaisin sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua (palkatonta) harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä.  Kandidaattiopintojen (avoin väylä) kesto on noin 2,5 vuotta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämien varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutusten pääaineena on varhaiskasvatustiede.

Koulutuksissa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Yksin tai pienryhmissä toteutettavat työelämälähtöiset tehtävät sekä harjoittelut tarjoavat mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhteyksien ymmärtämiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Koulutukset ovat pääosin Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, ja Jyväskylän yliopisto myöntää tutkinnot koulutuksen suorittaneille.


Väylä varhaiskasvatuksen opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: avoimen väylä

Hakea voi yhteishaussa keväällä 2024, kun olet suorittanut yliopiston kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä). 

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020-2023