Bioenergi från skogen

Ett Interreg projekt som delfinansierats av Europeiska Unionen 2003-2007

DELAR I PROJEKTET

 • Utvärdering av lämplig skördeteknik och testa maskiner för gallringsuttag av små träd
 • Utveckla informationsverksamheten i området kring bioenergi för skogsägare, entreprenörer, m.fl.
 • Följa upp vissa delar av miljö- och ägaraspekter vid råvaruuttag
 • Analysera metoder för att avlägsna de gröna träddelarna i hanteringen
 • Se övergripande på logistiken för hanteringen av trädbränsle för värmeföretagare
 • Utvärdera metoder för en rationell hantering inom briketterings- och pelleteringstekniken
 • Analys av biobränsle och förbränningstekniken för ett högvärdigt bränsle
 • Utföra vissa pilotförsök i hantering och processning av tr ädbränsle

SAMARBETSPARTER:

 • Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto (FIN): Jarmo Matintalo
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SE)
  • Enheten för biomassateknologi och kemi: Håkan Örberg
  • Institutionen för skoglig resurshushållning: Iwan Wästerlund
 • Skogsforskningsinstitutet METLA (FIN): Juha Nurmi
 • Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius (FIN): Ulf-Peter Granö
 • Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto (FIN): Pentti Etelämäki

 Bioenergiaa metsästä EUlippu.png